Tigre Benelux
»
Blog
»
Algemene Info
»

Impactkracht bij val

Impactkracht bij val

AlgemeenHeden

 • Versnelling 9.81 m/s² = 35.3 Km/h na 1sec
 • Impact
 • Afremming
 • Massa tot stilstand
 • De afremming die we bij de krachtenberekening van een val dienen te beschouwen is de snelheidsverandering van de valsnelheid op het moment van de impact tot stilstand gedurende de tijd dat de afremming plaatsvindt (=afremtijd)

Newtons Definitie

Gegevens

 • F = impact kracht
 • m = massa = constante
 • g = 9.81 m/s² = constante
 • h = valhoogte
 • t = afremtijd
 • v = snelheid

Conclusies

 • m  ➔ F
 • h ➔ F
 • t ➔ F

FormulEs

 mv²  = mgh
   2

v = √ 2gh 

F = ma

v = at

F =  mv  =  m√ 2gh  
          t               t

VALFACTOR - Fc

Wet van WEXLER - 1950

 • Energie absorptie door het systeem
 • Veronderstellingen
  • de onderdelen zijn elastisch (Wet van Hook)
  • het gewicht (karabijnhaken, verbindingen,…..) is verwaarloosbaar
  • het effect van knopen, verbindingen,… is verwaarloosbaar

VALFACTOR Fc

Gegevens

 • P = Impactkracht in Newton’s
 • M = massa in kilograms = constante
 • g = graviteit 9.8 m/s² = constante
 • K = Elasticiteitsmodulus (bepaald door de fabrikant) = constante
 • H = Valhoogte = variabel
 • L = lengte van het touw = variabel

FormulE

P = Mg + Mg√ 1+ 2KH 
                               MgL

Je kan hier de valfactor theoretisch berekenen, niet rekening houdend met eventuele verlenging: Valfactor Berekening

Groeten,

Frank Louwet
Specialist Valbescherming PBM