Tigre Benelux
»
Blog
»
Gebruik PBM
»

Singing rock : COVID-19 Desinfectie Verklaring

Singing rock : COVID-19 Desinfectie Verklaring

Voor het reinigen en onderhouden van PBM

Singing Rock heeft hierbij de intentie om een situatie te verduidelijken over mogelijke middelen voor SARS-CoV-2-virusdesinfectie als gevolg van talloze verzoeken die we van onze partners ontvangen.

 • ETHANOL
  • Op dit moment heeft de gemakkelijkst toegankelijke desinfectie met goedgekeurd vernietigend effect tegen coronavirus in onze regio de volgende inhoud: 83% gedenatureerde 95% ethanol; 11,3% gedestilleerd water, 4,2% 3% waterstofperoxide en 1,5% glycerol.
  • Talloze tests van herhaaldelijk ondergedompeld textiel in bovengenoemde vloeistof, gevolgd door drogen in de buitenlucht, toonden geen waarneembare vermindering van de sterkte aan.
  • Desalniettemin raden we af om de bovengenoemde chemicaliën meer dan 3 keer op je uitrusting aan te brengen. 
 • ISOPROPANOL
  • Vanwege vergelijkbare eigenschappen en tests, uitgevoerd door sommige fabrikanten, kan isopropanol of isopropylalcohol worden gebruikt voor desinfectie met een onbeduidend degeneratief effect op blootgestelde materialen.
  • We raden af om chemicaliën meer dan 3 keer op je uitrusting aan te brengen.
 • HEET WATER
  • Testresultaten, gepubliceerd in de aanvullende appendix van het artikel door Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A, et al. Stabiliteit van SARS-CoV-2 in verschillende omgevingsomstandigheden. Lancet Microbe 2020; online gepubliceerd op 2 april, duiden op een hoge virusgevoeligheid voor hitte. Virus is niet detecteerbaar na 30 minuten in heet water van 56 °C.
  • Op basis van studies “Effecten van ontsmetting van pathogenen op de sterkte van klimtouw en harnasuitrusting”, uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van landbouw, bosbeheer, nationaal technologie- en ontwikkelingsprogramma, is het mogelijk om de watertemperatuur te verhogen tot 55 °C zonder effect op sterkte van het textielmateriaal.
  • We raden aan om warm water van 55 °C te gebruiken voor een niet-destructieve desinfectie van uw polyamide of polyester uitrustinig of metalen onderdelen.
  • Deze oplossing is niet van toepassing op uitrusting gemaakt van HMPE (Dyneema®, Spectra®, Dynex® of vergelijkbaar) 
 • HANDZEEP
 • LUCHTDROOG
 • VERDUNNING VAN KALIUMPERMANGANAAT OF AMMONIUMZOUTEN
  • Hoewel Singing Rock aanbeveelt om verdunning van kaliumpermanganaat of ammoniumzouten in gebruikershandleidingen te gebruiken, kunnen we geen positief desinfecterend effect garanderen met betrekking tot SARS-CoV-2 vanwege een gebrek aan betrouwbare wetenschappelijke studies.
  • Daarom raadt Singing Rock af om de bovengenoemde middelen te gebruiken voor SARSCoV-2-desinfectie.

De bovengenoemde desinfecterende oplossingen zijn adviserend van aard. Singing Rock is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de uitrustingen. Singing Rock geeft aan dat de gebruiker zijn uitrusting voor elk gebruik moet inspecteren. In geval van twijfel over uw uitrusting, moet u deze onmiddellijk met verwijderen

– SINGING ROCK

Singing Rock hereby has an intense to clarify a situation about possible means for SARS-CoV-2 virus disinfection due to numerous requests, which we receive from our Partners.

 • ETHANOL
  • At the moment, the most easily accessible disinfection with approved destructive effect against coronavirus in our region has following contents: 83% of denatured 95% ethanol; 11,3% of distilled water, 4,2% of 3% hydrogen peroxide and 1,5% of glycerol.
  • Numerous tests of repeatedly immersed textiles into the above-mentioned liquid with subsequent air drying didn’t show any detectable strength reduction.
  • Nevertheless, we do not recommend to apply the above-mentioned chemicals on your gear more than 3 times.
 • ISOPROPANOL
  • Due to similar properties and tests, performed by some manufacturers, isopropanol or isopropyl alcohol can be used for disinfection with insignificant degenerative effect to exposed materials.
  • We do not recommend to apply any chemicals on your gear more than 3 times.
 • HOT WATER
 • HAND SOAP
 • AIR DRY
 • DILUTION OF POTASSIUM PERMANGANATE OR AMMONIUM SALTS
  • Although Singing Rock recommends to use dilution of potassium permanganate or ammonium salts in user manuals, we can’t guarantee positive disinfecting effect in relation to SARS-CoV-2 due to lack of reliable scientific studies.
  • Therefore, Singing Rock does not recommend to use the above-mentioned means for SARSCoV-2 disinfection.

The above-mentioned disinfecting solutions are advisory in nature. Singing Rock assumes no liability for improper use of the gear. Singing Rock edifies that the user has to inspect his gear before every use. In case of any doubts about your gear, retire it immediately.

– SINGING ROCK