Tigre Benelux
»
Blog
»
Wetgeving & Normering
»

Thematische Toelichting

Thematische Toelichting

KB 13 JUNI 2005

Uitvoeringsmodaliteiten door Welzijnswet 04.08.1996

Noodzaak voor gebruik PBM

 • Art 5 welzijnswet 1996
 • Art 8 & 9 KB beleid inzake welzijn van de werknemers

Rol preventie-adviseur werd uitgebreid

Preventieadviseur deskundig op het vlak van veiligheid

 • Beoordeling van het te kopen PBM : Schriftelijk advies
 • Omstandigheden van gebruik van het PBM : Schriftelijk advies
 • Opstellen van indienststelling : Neemt deel aan het opstellen
 • Verslag van indienststelling : Opstellen
 • Algemene informatie nota en instructie nota : Aanvullen indien nodig

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

 • Beoordeling van het te kopen PBM : Schriftelijk advies
 • Omstandigheden van gebruik van het PBM : Schriftelijk advies
 • Opstellen van indienststelling : Neemt deel aan het opstellen
 • Verslag van indienststelling : Opstellen
 • Algemene informatie nota en instructie nota : Aanvullen indien nodig

Preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst, of in voorkomend geval van de sectie van de interne dienst

 • Beoordeling van het te kopen PBM : Schriftelijk advies
 • Omstandigheden van gebruik van het PBM : Schriftelijk advies
 • Opstellen van indienststelling : Neemt deel aan het opstellen
 • Verslag van indienststelling : Opstellen
 • Algemene informatie nota en instructie nota : Aanvullen indien nodig

Belangrijke nieuwe bepaling vervat in bijlage II van het KB: enkel harnasgordels toegelaten in valbeveiligingssysteem

Uitbreiding Notie PBM

Vaststelling : gebruik van PBM in valbescherming = complexe materie

Gehele valbeschermingssyteem moet compatibel zijn

 • Harnas
 • Verbindingselementen (vanglijnen, antivaltrommels, etc)
 • Stevig en betrouwbaar ankerpunt

Ontwerp PBM = duidelijk

Fabricatierichtlijn 686/89 KB 05.07.1995 omgezet naar Vordering 2016/425

Technische criteria in de EN-normen

 • Niet verplicht
 • Vertaling van de technische termen van de essentiële vereisten van de fabricatierichtlijn + geven vermoeden tot overeenstemming

Reglementaire context ≠duidelijk : Problemen met de ankerinrichtingen

Publicatie van EN-795 door Europese Commissie

 • Type B & E =PBM fabricatie : = CE
 • Type A, C & D ≠PBM fabricatie : ≠CE
  • Deze situatie = jammerlijk want ankerinrichtingen zijn een essentieel onderdeel van een valbeschermingsinstallatie
  • Oplossing = uitbreiding definitie PBM

Een PBM is iedere uitrusting bestemd om door de werknemer ... alsmede alle AANVULLINGEN OF ACCESSOIRESdie daartoe kunnen bijdragen

Ankerinrichtigen A, C & D

 • = Onmisbare aanvullende elementen
 • Te behandelen als PBM (gebruiksrichtlijn 656/89)
 • ≠CE daar ze niet onder de Vordering 2016/425 vallen

Gevolgen

 • Alle bepalingen van het KB “Gebruik” zijn van toepassing op deze ankerinrichtingen
 • Werkgever moet de aankoop van deze ankerinrichtingen behandelen als aankoop gewoon PBM
 • Werkgever moet via bestelbon het strikt naleven van de criteria van het ontwerp die hij zelf bepaalt (referentie zal waarschijnlijk de EN-795 zijn)opleggen + eventueel andere criteria opleggen die volgens zijn mening en/of ervaring beter aan het gestelde doel zullen voldoen
 • Kan tevens andere codes zoals technische goedkeuringen van de productsamenstellingsrichtlijn toevoegen
 • Leverancier en/of Installateur moet conformiteitsverklaring opstellen zoals bepaald in KB 23.06.2005 art 13, 1°en 3°
 • ≠technische keuring door erkend organisme bij indienststelling
 • ≠jaarlijkse technische keuring door erkend organisme (enkel na val)