Tigre Benelux
»
Extra
»

Privacy

Privacy

Tigre Benelux bvba verwerkt uw persoonsgegevens in de context van de uitvoering van het klantencontract, de daaruit vloeiende dienstverlening en de daaruit volgende wettelijke verplichtingen. Website gebonden worden enkel de persoonsgegevens die ingevuld werden via de contactformulieren verwerkt. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het analyseren van het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Tigre Benelux bvba gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tigre Benelux bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tigrebenelux.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Tigre Benelux bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, TLS/SSL. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Tigre Benelux bvba
Rozenlaan 14
BE 8680 Koekelare

Tel: +32 51 580355
info@tigrebenelux.be