Tigre Benelux
»
Blog
»
Gebruik PBM
»

Gebruik van PBM in hoogtewerker

Gebruik van PBM in hoogtewerker

De werkkooi van een hoogwerker geeft de gebruiker een collectieve bescherming … zo lang als hij maar met de voeten op de vloerplaat blijft staan want dat durft nog al eens een probleem zijn.

Deze nieuwsbrief gaat NIET over schaarliften.

Maar waarom verplichten ze dan om valbescherming te dragen in een hoogwerker (bijv. kniktelescoop)?

Een hoogwerker is een machine en valt onder de machine richtlijn en deze bepaalt o.a. dat de fabrikant een risico analyse moet opmaken en voorleggen bij de certificering van zijn machine.

Risico’s (niet Limitatief) waarvoor het gebruik van valbescherming noodzakelijk is:

  • Leunen over de leuning van het platform bij stilstand maar zeker als het toestel beweegt
  • Persoon wordt uit de bak geslingerd (hellend naar vlak oprijden – in put rijden door verzwakking)
  • Gedeeltelijk of volledig omkippen van de werkkooi (wegvallen van hydraulisch druk)
  • Botsen van hoogwerker tegen objecten

Indien de fabrikant valbescherming verplicht moet hij dus aangeven in de werkkooi, door middel van een pictogram, waar de gebruiker zijn vanglijn of antivaltrommel kan aan bevestigen.

Spijtig genoeg is dit niet altijd het geval en moet de gebruiker zelf op zoek naar een stevige structuur, nodig om een eventuele val veilig op te vangen.

Een ander punt waar de gebruiker aandachtig moet zijn = de veilige werkhoogte en deze is bij een vanglijn met valdemper cfr EN 354/355 veel minder gunstig als bij een antivaltrommel (wij verwijzen U voor meer gedetailleerde uitleg naar onze nieuwsbrief Veilige werkhoogte alsook Is een valdemper verplicht)

Een vanglijn van 1.5 m eist namelijk een veilige werkhoogte van +/- 6.25 m (wordt bepaald door de fabrikant van het PBM).

Wat U NOOIT mag doen is een vanglijn gebruiken ZONDER valdemper: dit is NIET toegelaten en kan zeer hoge impactkrachten te weeg brengen bij val op de gebruiker alsook aan de structuur waaraan hij bevestigd is.

Oplossing: Fabrikant IKAR heeft een antivaltrommel van 1.8 m ontworpen die speciaal bestemd is voor het gebruik in hoogtewerkers.
Zoals U kan constateren op de info hieronder, geeft deze antivaltrommel een veilige werkhoogte van 2 meter “onder de gebruiker” of “onder de voeten”.
Deze 2 meter voethoogte komt perfect overeen met de eis van het KB van 13.06.2005 “Gebruik van PBM”.

Eigenschappen:

  • Cfm EN 360:2002
  • Impactkracht op ankerpunt < 3 kN (300 kg) + getest op scherpe kanten (r ≥ ,5 mm)
  • Ankerpunt moet zich minstens 40 cm onder de leuning zich bevinden
  • Mag gebruikt te samen met een bandlus van 40 cm

Dit artikel is een persoonlijke visie op de bestaande wetgeving, normen en gebruik van PBM.

Groeten,

Frank Louwet
Specialist Valbescherming PBM